Malávelká galerie prací

PORT
FO
LIO

Plakát
plakát

Vytvářím různé tiskoviny, loga, corporate indentiti, prezentace, bannery a posty na soc. sítě. Také dělám webové stránky a přibližuji lidem online prostředí formou pracovních listů a konzultací. 

plakát
plakát
výroba plakátu